1997-05-21 Mladá fronta Dnes, s. čtyři, obec Milasín

1997-05-21 Mladá fronta Dnes, s. čtyři, obec Milasín