1988 Vilém Walter: Úspěchy mladých heraldiků, in: Genealogické a heraldické informace, Brno 1988, č. 2-3, s. (217-)218

01.01.1988 00:00