2011 Zbyšek Svoboda: Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in: Živa

01.01.2011 00:00

s uvedením jména:

Litovel

"Z hlediska vexilologické konstrukce je čistě provedena vlajka města Litovle od R. Keprta, která vychází ze starobylého městského znaku a zatím jako jediná zobrazuje společně kapra se štikou (viz obr. 7)."

- IV. Vodní živočichové, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in: Živa, č. 4, ročník 2011, s. 193

Trpík

"Jako obecní symboly se objevují i běžné užitkové rostliny, jako např. jetel luční (Trifolium pratense) ... Tuto figuru v r. 2004 R. Keprt vexilologicky zvýraznil na vlajce Trpíku, nejmenší samosprávné obce v okrese Ústí nad Orlicí (obr. 21)."

- V. Byliny a dřeviny, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in: Živa, č. 5, ročník 2011, s. 255 (s obrázkem)

Horní Suchá

"Se smyslem pro realitu se proto na mnoha vlajkových listech v blasonu uvádí obecně jehličnatý strom a je na uživateli, aby si ho vykreslil podle svých znalostí. Poněkud odlišná je situace u borovic (Pinus), které se zřetelně odlišují od ostatních jehličnanů a jako obecné figury byly použity jen na pěti vlajkách. Jejich výrazné siluety vužil R. Keprt, který v r. 2000 pro obec Horní Suchá, okres Karviná (viz obr. 30), vytvořil vexilologicky zcela moderně pojatou vlajku, využívající i místních tradičních hornických barev, zelené a černé. ...

30 Moderně vexilologicky pojatý vlajkový list s figurou borovice na vlajce obce Horní Suchá v okrese Karviná, udělené v r. 2000"

- V. Byliny a dřeviny, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in: Živa, č. 5, ročník 2011, s. 256 (s obrázkem)

bez uvedení jména:

Rajhradice

"Na vlajkových listech máme celkem 12 holubů či holubic, v nejrůznějších polohách, většinou letící a bílé, pouze obec Rajhradice z okresu Brno-venkov má kupodivu holubici modrou se žlutou ratolestí v zobáku."

- III. Ptáci, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in Živa, č. 3, ročník 2011, s. 146

Čejkovice

"Poměrně realistické zpodobnění čejky chocholaté (Vanellus vanellus) nesou vlajky dvou obcí se stejným názvem Čejkovice. V okrese Hodonín jde o vzlétající čejku."

- III. Ptáci, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in Živa, č. 3, ročník 2011, s. 147

Litovel

"7 Vlajka města Litovle v okrese Olomouc z r. 1997 - jako jediná nese společně figury kapra a štiky v návaznosti na městský znak" (s obrázkem)

- IV. Vodní živočichové, Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech, in: Živa, č. 4, ročník 2011, s. 194

Trpík

"21 Moderní vexilologické pojetí obecné figury jetgele na vlajce obce Trpík z okresu Ústí nad Orlicí, udělené v r. 2004"